Bel voor een gratis en vrijblijvende intake
0320 21 53 31, wij zijn op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 11:00 uur telefonisch bereikbaar!
Volg ons ook op

Algemeen

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over Mando?

Heeft u een klacht over ons of over een van onze medewerkers en komt u er samen niet uit? Dan vragen wij u vriendelijk het klachtenformulier in te vullen en deze aan ons toe te zenden. Het klachtenformulier en het klachtenreglement kunt u hier vinden.

Hoe kan ik flyers van Mando bestellen?

Wilt u flyers bestellen van Mando? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier, per e-mail of tijdens ons telefonisch spreekuur.

Is er een minimum bedrag of wettelijk vastgesteld bedrag aan leefgeld?

Nee, de hoogte van uw leefgeld is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw uitgaven. Uw leefgeld wordt op basis van de ruimte in uw budget vastgesteld.

Wat moet ik doen als ik mijn pinpas kwijt ben?

Als u uw pinpas kwijt bent of wanneer deze gestolen is, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de bank om uw pinpas te laten blokkeren. Daarna neemt u contact op met ons, zodat wij voor u een nieuwe pinpas kunnen aanvragen. De aanvraag van een nieuwe pinpas kan een aantal dagen duren bij de bank.

Kan de beschermingsbewindvoerder beslag op mijn inkomen of vakantiegeld voorkomen?

Nee, de beschermingsbewindvoerder kan beslag op uw inkomen niet voorkomen. Wel controleert de bewindvoerder op de deurwaarder zich houdt aan de wettelijke regels. Daarnaast wordt er gecontroleerd of de deurwaarder zich houdt aan de beslagvrije voet. Onder de beslagvrije voet mag er namelijk geen inkomen ingehouden worden. Wanneer de deurwaarder zich niet aan deze regels houdt dan spreekt de bewindvoerder hem hierop aan en wordt aan de deurwaarder gevraagd de juiste beslagvrije voet te hanteren en de teveel ingehouden gelden terug te storten.

Er is beslag gelegd op mijn inkomen. Mag mijn inkomen helemaal worden ingehouden?

Nee, de deurwaarder moet bij een beslag op uw inkomen rekening houden met de voor u geldende beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden om te kunnen voorzien in uw levensonderhoud en voor het betalen van uw vaste lasten. De beslagvrije voet is niet voor iedereen gelijk, maar hangt af van uw gezinssamenstelling en de hoogte van uw vaste lasten, zoals de huur en uw ziektekostenverzekering. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de hoogte van uw toeslagen. Voor de berekening van de beslagvrije voet gelden wettelijke regels.

Kan de beschermingsbewindvoerder beslag op mijn inboedel tegenhouden?

Nee, de beschermingsbewindvoerder kan het beslag op uw inboedel niet altijd voorkomen. Wel controleert de bewindvoerder of de deurwaarder zich aan de wettelijke regels houdt die gelden voor een inboedelbeslag. Wanneer uw budget hiervoor toereikend is zal de bewindvoerder een regeling proberen te treffen met de deurwaarder.

Een deurwaarder gaat beslag leggen op mijn inboedel. Haalt de deurwaarder mijn huis dan leeg?

Wanneer de deurwaarder bij u langskomt om beslag te leggen, dan stelt deze eerst alleen een lijst op met daarop de spullen uit uw huis die in beslag worden genomen. Op bijna alle spullen mag beslag gelegd worden. Er zijn hierop een paar uitzonderingen, zoals de kleren die u aan heeft, het benodigde eten en drinken voor een maand en uw bed en beddengoed. Deze spullen mag de deurwaarder niet in beslag nemen. Na de beslaglegging kan de deurwaarder overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen spullen. De deurwaarder stuur u hierover vooraf een bericht. Tot aan het moment van de openbare verkoop kan de schuld worden afbetaald of kan er in sommige gevallen een regeling worden getroffen om de schuld te voldoen. Als de schuld wordt afbetaald of wanneer er een regeling kan worden getroffen zal de deurwaarder uw spullen niet verkopen.

Wat gebeurt er als ik de deur niet opendoe voor de deurwaarder of hem niet binnenlaat?

Wanneer u de deur niet opendoet voor de deurwaarder dan komt hij op een later tijdstip nog een keer terug. De deurwaarder kan daarbij de hulp inschakelen van de politie en een slotenmaker. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden door de deurwaarder op u verhaald.

Mag ik de inboedel waarop beslag is gelegd verkopen?

Nee, de inboedel waarop de deurwaarder beslag heeft gelegd mag u niet verkopen. U mag deze ook niet aan iemand weggeven. Dit is namelijk strafbaar. Wanneer er beslag ligt op u spullen mag u hier niet zelf meer over beschikken.

Mag de deurwaarder beslag leggen op de inboedel van degene bij wie ik inwoon?

Nee, dat mag niet. Degene die bij u inwoont moet alleen wel kunnen bewijzen dat de spullen van hem/haar zijn en dus niet uw eigendom zijn. Als diegene dat niet kan, dan kan de deurwaarder hierop wel beslag leggen.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Mag de deurwaarder het hele saldo op de rekening in beslag nemen?

Wanneer de deurwaarder beslag legt op uw bankrekening, dan geldt het beslag voor het gehele saldo dat op het moment van beslagleggen op uw rekening staat. Als vlak voor het bankbeslag uw inkomen op de bankrekening is gestort, dan valt dit ook onder het beslag. De beslagvrije voet en beslagverboden gelden niet rechtstreeks voor het inkomen dat op de bankrekening is gestort. Gaat een deurwaarder over tot het innen van het saldo terwijl dit allerminst redelijk is? Dan kan er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid. Er moet in dat geval aangetoond kunnen worden dat er grote problemen ontstaan wanneer op het volledige saldo beslag gelegd wordt, bijvoorbeeld doordat u daardoor de huur en energierekening niet meer kunt betalen. Wanneer dit het geval is dan kan aan de deurwaarder worden verzocht om een deel van het saldo voor de noodzakelijke kosten beschikbaar te stellen. Hiervoor kan de beslagvrije voet als uitgangspunt worden genomen.

Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 11:00 uur telefonisch bereikbaar. Tevens zijn wij per e-mail bereikbaar op info@mandobewind.nl.

NEEM CONTACT OP