Bel voor een gratis en vrijblijvende intake
0320 21 53 31, wij zijn op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 11:00 uur telefonisch bereikbaar!
Volg ons ook op

Beschermingsbewind

Heeft u of iemand in uw omgeving schulden, andere financiële problemen of een geestelijke of lichamelijke beperking, waardoor het niet meer lukt om zelf de financiën te beheren? Dan biedt beschermingsbewind wellicht de beste oplossing.

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is met name bedoeld om u op financieel gebied te beschermen tegen anderen en als dit nodig is ook tegen uzelf. Als bewindvoerder beheren wij uw inkomsten op een beheerrekening waarvan wij, bij voldoende inkomsten, uw vaste lasten betalen. Daarnaast zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die is bedoeld voor meerderjarigen die hun eigen financiën niet of niet meer goed kunnen behartigen. Dit kan komen vanwege lichamelijke redenen, psychische redenen, schulden en/of verkwisting (overmatig uitgeven van gelden).

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de volgende personen en instellingen:

 • Uzelf;
 • Een echtgenoot of partner;
 • Familieleden tot in de vierde graad. Dit zijn uw ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven of nichten;
 • Degene die het gezag over u uitoefent (zoals bijvoorbeeld een voogd als de betrokkene minderjarig is);
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
 • De instelling die u verzorgt of begeleidt;
 • Het college van Burgemeester en Wethouders van uw woonplaats als het beschermingsbewind wegens verkwisting (overmatig uitgeven van gelden) of problematische schulden wordt aangevraagd.

Hoe wordt beschermingsbewind aangevraagd?

Bent u voor uzelf of voor een ander tot de conclusie gekomen dat beschermingsbewind de juiste optie is? Dan kunt u zich bij ons aanmelden. Aanmelden is heel makkelijk, dit kan telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur, per e-mail of via deze link.

Wij plannen allereerst een intakegesprek in. Het intakegesprek kan bij u thuis gehouden worden, dan komen we gewoon bij u langs. Tijdens het intakegesprek geven wij uitleg over beschermingsbewind en zal uw situatie besproken worden, immers is elke situatie anders en hoort daar een passende begeleiding bij. Daarnaast zullen wij u vertellen wat onze werkwijze is en wat u van ons mag verwachten. Bevalt ons verhaal u en bent u van mening dat beschermingsbewind de juiste oplossing is? Dan kunnen wij de aanvraag van het beschermingsbewind verzorgen. Hiervoor moeten enkele formulieren ingevuld worden, zoals een intakeformulier. Wij verzenden voor u het verzoekschrift naar de rechtbank, en dan gaat het balletje rollen.

De rechtbank

Als het verzoekschrift ontvangen is bij de rechtbank roept de kantonrechter u op voor een zitting. Tijdens deze zitting zal de kantonrechter het beschermingsbewind nogmaals uitleggen en enkele vragen stellen over uw situatie. Indien hier behoefte aan is mag u ook vragen stellen aan de kantonrechter. Daarna zal de kantonrechter een besluit nemen over uw verzoek om onder bewind gesteld te worden en zal duidelijk worden per wanneer het beschermingsbewind in zal gaan. De kantonrechter stuurt u en ons een bevestiging van de beslissing, de zogenoemde beschikking. Dit is het officiële stuk waarin staat dat u onder bewind bent gesteld.

Zodra Mando de beschikking van de kantonrechter heeft ontvangen wordt er een beheerrekening en een leefgeldrekening geopend. Vervolgens sturen wij alle bij u betrokken instanties een brief waarin wij aangeven dat u onder bewind bent gesteld. Uw inkomen zal voortaan op de geopende beheerrekening worden gestort. Van deze rekening betalen wij uw leefgeld en uw vaste lasten, mits uw inkomen en saldo toereikend zijn. Uw leefgeld wordt gestort op uw leefgeldrekening, waarvan u de pinpas en de pincode krijgt.

Wat doet een beschermingsbewindvoerder voor mij?

Een beschermingsbewindvoerder heeft als taak om uw inkomen te beheren en uw vermogen te beschermen. De beschermingsbewindvoerder neemt hiervoor de beslissingen over uw geld en goederen. De beschermingsbewindvoerder bij Mando voert de volgende werkzaamheden uit:

    • Het aanvragen van het bewind bij de kantonrechter;
    • Het houden van een telefonisch spreekuur;
    • Het openen van rekeningen voor het beschermingsbewind;
    • Het aanschrijven van de bij ons bekende instanties die bij uw financiën betrokken zijn, zoals uw verhuurder, uw energieleverancier en schuldeisers;
    • Het opstellen van een budgetplan aan de hand van de door u opgegeven inkomsten en uitgaven. Wanneer uw uitgaven hoger zijn dan uw inkomsten bekijkt de bewindvoerder welke mogelijkheden er zijn om uw budget positief te maken;
    • Het betalen van uw vaste lasten die zijn opgenomen in uw budgetplan, indien uw inkomen en het saldo op de beheerrekening toereikend zijn;
    • Het betalen van uw leefgeld, indien uw inkomen en het saldo op de beheerrekening toereikend zijn;
    • Het regelen van uw toeslagen bij de Belastingdienst;
    • Het verzorgen van de eenvoudige jaarlijkse belastingaangifte box 1;
    • Het aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting;
    • Het treffen van betalingsregelingen, indien uw budget hiervoor toereikend is en er sprake is van een beheersbare schuldenlast;
    • Het aanvragen en voorbereiden van een schuldhulpverleningstraject, indien u hiervoor in aanmerking komt;
    • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.

Contact

Kunt u uw schulden niet meer zelf overzien en kunt u afgesproken betalingsregelingen niet meer nakomen? Of lukt het u door persoonlijke omstandigheden niet om uw rekening op tijd te betalen of kent u iemand die hierbij hulp zou kunnen gebruiken? Neem dan contact met ons op voor informatie en vrijblijvend advies. Voor het antwoord op de meest gestelde vragen kunt u terecht op onze pagina met veelgestelde vragen.

NEEM CONTACT OP